Spašavanje i backup podataka

TCP servis kompjutera vrši uslugu spašavanje podataka sa svih vrsta digitalnih medija. Brzo, kvalitetno i pouzdano spašavamo podatke sa logički i fizički oštećenih diskova, USB memorija, memorijskih kartica , CD/DVD medija, RAID sistema , i svih ostalih vrsta medija.

TCP servis računara spašava vaše obrisane podatke

Spašavanje podataka vršimo kod nas u servisu, jer ovaj posao nije moguće uraditi kod vas. Često se jedna faza spašavanja radi i po par sati. Zato ako već imate taj problem, pozovite nas, objasnite nam tačan kvar ili direktno donesite disk kod nas.

Najčešći problemi sa kojima se susrećemo su kvar elektronike na hard disku, USB memorija se ne vidi u sistemu, obrisana particija sa podacima, greškom obrisani podaci, hard disk se ne vidi u BIOS-u. Tada garantujemo 90% uspješnosti rješavanja problema.

VAŽNO! Nikada ne pokušavajte sami da vratite podatke.

Kada se podaci slučajno obrišu sa medija, oni su tu na njemu. ali nisu vidljivi. Postoje specijalni programi koji vraćaju obrisane podatke, i sa kojima rade provjereni naši serviseri. Ne radite to sami kod kuće, jer možete zauvek da izgubite te podatke. Ako nešto preko njih prekopirate, oni više ne mogu da se vrate.